Sidor

torsdag 16 april 2015

Påtvingad transformation

Ibland går kärnan sönder

Den svarta solen i magen
Ständig förändring pågår
ibland känns den påtvingad
jorden och solens dans
genom tiden
Från centrum av noll