Sidor

tisdag 29 mars 2011

Att släppa taget & bjuda in livet


PÅSKRETREAT
22 - 25 april
Vipassana meditation och Dharma - undervisning
tillsammans med Franciska von Koch (Kali)

Låt mig acceptera det jag inte kan förändra och lära mig ta ansvar för det jag kan 
och veta skillnaden


Vi välkomnar våren i gemensam tystnad och varvar gående, sittande och liggande meditationer med dharmaundervisning enligt en 2500 år gammal nedärvd buddistisk tradition. Här hör både Vipassanameditation och Mindfulness hemma. Tillfälle kommer att ges till både enskilda samtal med läraren samt frågor och svar i gruppen. Under stadsretreaten sover man hemma och får tillfälle att öva sig i mindfulness i sin vardagsmiljö. Nybörjare och erfarna är välkomna.

Lärare: Franciska von Koch (Kali) har parallellt med många längre egna retreater sedan 30 år gjort fördjupande studier i Budda-Dharma på Spirit Rock i USA samt arbetat med individer och grupper sedan tidiga nittiotalet. 2002 blev hon inbjuden att börja undervisa i Vipassana (Insiktsmeditation). Hon ansvarar för föreningen 3juvelers tisdagssittning och har för övrigt privat mottagning, läs mer på: franciskavonkoch.blogspot.com.

Tider: Fred. 22/4, Lörd. 23/4, sönd. 24/4 kl. 10.00 - 18.00
månd. 25/4 kl. 10.00 - 14.00
Kostnad: 900 kronor inklusive lunchsoppa med bröd, fika etc plus Dana (donationer för
undervisningen)
Plats: Alla Kan Institutet - Södermannagatan 2, Stockholm
Anmälan: före 8 april genom att betala 400 kr till: 
plusgiro nr: 40 49 28 - 4 - föreningen 3juveler - samt genom mejl till: 3juveler@gmail.com
Kontakt: Agneta Edström: Koch och manager: 072-233 24 29 - agneta.edstrom@home.se

http://3juveler.blogspot.com         www.3juveler.org

måndag 21 mars 2011

Studiobesök i Anskarskyrkan/Eskilstuna

Ateljén under kyrkorummet
 I fredags åkte vi till Eskilstuna för att ta del av ett projekt i kyrkan. Skapaprojektet som pågått ett tag inbjuder till fri kreativitet och existentiellt utforskande för människor i alla åldrar och med olika tro.
Min grupp fick ett smakprov av detta under en hel dag, ett härligt arbete.

När vi hade målat varsin bild fick vi 30 sekunder på oss att göra oss av med resten av färgen på ett nytt papper. Jag kastade på allt med palettkniv, roligt!
Den största behållningen för mig var nog när vi fick presentera våra bilder i kyrkorummet mot slutet av dagen och vi kunde välja att ha musik och eller dans med. Av någon för mig okänd anledning hade jag tagit på mig en japansk blus som jag ägt i över tjugo år samt kastade ner min chakuhachiflöjt i väskan innan jag for hemifrån. Jag tänkte i all hast att den japanska flöjten som jag inte spelat på under några år skulle låta fint i ett kyrkorum. Med tanke på vad som pågår i Japan dessa dagar kändes det som en "bön" för Japan då jag visade mina bilder samt spelade, (försökte spela) på flöjten.

Vilka resurser de hade! Det framgick också att det var ett psykosocialt berikande arbete som pågick i den kyrkan!


Resten av färgen på 30 sekunder

Finns det något heligt inom Uttryckande konstterapi?

Alla får presentera sin bild i kyrkorummet

Hela gruppens målningar 

 Zenmästaren

En zenmästare blev inbjuden till ett katolskt kloster för att berätta om och lära ut zen. Mästaren uppmuntrade munkarna att meditera och att lägga kraft och energi på att läsa de zen-frågeställningar som han gav dem. Han sa att om de mediterade flitigt och ansträngde sig ordentligt så skulle de få full förståelse för zen.
En äldre munk reste sig upp och sade:
- Mästare, vårt sätt att be är annorlunda än det här. Vi mediterar och ber till Gud på enklaste sätt och utan ansträngning/ medan vi väntar på att Gud skall låta oss bli upplysta och få förståelse. Tror ni inte inom zen, att Gud kan uppenbara sig oanmäld med upplysning till den som tålmodigt väntar?
- Inom zen, sa mästaren, tror vi att Gud redan gjort sin del.  

onsdag 16 mars 2011

Kanske en vårpromenad genom stan

Välkommen att besöka min ateljé  
 Lördagen den 26 mars kl 13.00 - 16.00

Först och främst ett tillfälle att träffas !
 Kom och se målningar jag påbörjat 
Se vad som finns kvar från utställningen i november
Mingel, fika och vårbrus med tilltugg utlovas 
kanske en truddilutt på pianot

 Var: Studio Söder, Blekingegatan 63b
osa/ring 0706 65 55 64-08 411 92 03 för portkod 
Franciska von Koch (Kali)

(T-bana Skanstull, uppg. Allhelgonag. Med bil kör du Götgatan ner mot Ringen, ta av vänster och vänster och vänster på Blekingegatan som är enkelriktad från Götg.)

På gång i ateljén

På gång i ateljén
På gång i ateljén

måndag 7 mars 2011

Skaparkraften en mystisk kraft

Konstnärligt oslagbart
Om det nu hade handlat om en tävling kunde vi ge upp med än gång. Och om det handlar om att visa upp hur duktiga vi är, blir vi fångade i en tävling gentemot vårt eget inre.
 I naturens sköna famn finner vi konstverk vi aldrig kan överträffa. Men i alla tider har denna häpnadsväckande kraft väckt oss ur dvalan av vanemässiga mönster för att ge oss en en skapande impuls.
 Likt ett barn som hänsynslöst ritar runt, runt, runt på pappret kan vi lära oss att släppa loss och ha roligt! Vi kan njuta av att sjunka ner i oss själva och vårt eget unika varande och låta former och färger uppträda.
Vi kan naturligtvis också träna, öva och finslipa vårt hantverk, men först behöver vi släppa loss! Livet är kort vad hindrar oss? Detta kan vi titta på i det terapeutiska rummet där allt får finnas; alla känslor får vara med oavsett de är svåra eller på gränsen till det outhärdliga.
Vad vi söker och finner är dina resurser. Vad vi utforskar är livet. Vad vi längtar efter är ett mysterium värt att längta efter.
Och det mest fantastiska är kanske att under tiden som detta pågår läker vi sår från det förgångna. Medan vi uttrycker oss och låter de olika kreativa uttrycken komma igenom oss bearbetas saker i det fördolda. Detta kan vi prata om och när det kommer i dagen växer och blommar vi som människor. Låtom oss blomma! Kom och prova Expressive Arts; meditera, måla, dansa, hitta dig själv och din egen historia i ett större sammanhang.

onsdag 2 mars 2011

The Path of Creativity: Writing tips

from Keys to the Open Gate by Kimberley Snow

"Art is crucial in changing society. It is important to realize that life itself is art. The problem is that we compartmentalize everything. The artist is not a special kind of person but everyone is or ought to be a special kind of artist. We are whole and we live our lives with art and out of that there may come some specific creation that we call art, but everything about being human is an art." -Mother Tessa Bielecki
Artists of all kinds--painters, sculptors, musicians--find and express spirituality in and through creativity, and many practitioners find their way to the heart of a spiritual tradition through its emotional and aesthetic expression in art or music rather than through theology..."
"...
Creativity--whether through writing, painting, or creative imagination--releases us into a timeless world where all things are possible. In this magical realm we can reclaim past events, retrieve former selves, live out what almost was, what could have been. Through creating, we are able to fill out the hollows and blank spaces in our lives, to make sense of and give reality to our experience. In this private arena where conscious and unconscious meet and interact, we are granted a unique opportunity to negotiate peace settlements between inner and outer, between self and other, between sacred and profane.

Writing as Meditation

To think and to write about spiritual life is to engage actively in the process of integrating and shaping it. Writing, like breathing, is a way of connecting the mind and the body, the conscious and the unconscious. Through writing, we can slip the moorings of our own personality to look at the world through another's eyes, to walk in their shoes. By imagining into their situation, we develop understanding and compassion, explore new ideas, new modes of being. Through writing and/or visualizing, we can overcome our fear of death by "experiencing" our own, thus leading us to live more lightly in the time we have left. .."

"...A good method for beginning a writing meditation is to set the clock for twenty minutes, and not let the pen stop moving until that time has elapsed. Don't worry about spelling, grammar, style--just write. If you find that you are stuck, simply write the same sentence or word over again until the pen "takes off" on its own.

"..To visualize or use what the Jungians call "active imagination" (see Robert Johnson's Inner Work), simply relax the body, relax the mind, open the inner eye to whatever images present themselves. Watch for a while and participate when your inner voice tells you to do so. Even through you may not be able to visualize clearly at first, by making the effort, you create the means of a new way of perceiving..."

Blessings Journal

Blessings--expressions of gratitude--are part of many religious traditions. Christians commonly give thanks before a meal, but in Judaism, blessings play a much larger role in daily life. Blessings, with their formulaic opening "blessed are you, Lord our God, king of the universe," function as powerful tools with which to express spirituality and to forge a community. Many have come to rely on them in their daily lives to mark both extraordinary and ordinary occasions. However, the Jewish tradition, while it has great numbers of blessings--for seeing a rainbow, on meeting a wise person--has no blessings for the onset of menstruation or menopause or even for childbirth. Nor does it have a feminine variation for the formulaic opening.
A Blessings Journal is not necessarily Jewish nor does it always need a formulaic opening. A Blessings Journal is an ongoing record of whatever makes you feel blessed. Write in it when you experience a spontaneous surge of gratitude--for a hummingbird that comes to your window, the way the light filters though a slatted blind, the smile of a passing child. Read it when you feel depressed. 
 
From http://www.quietspaces.com/creativity.html