Sidor

tisdag 29 mars 2011

Att släppa taget & bjuda in livet


PÅSKRETREAT
22 - 25 april
Vipassana meditation och Dharma - undervisning
tillsammans med Franciska von Koch (Kali)

Låt mig acceptera det jag inte kan förändra och lära mig ta ansvar för det jag kan 
och veta skillnaden


Vi välkomnar våren i gemensam tystnad och varvar gående, sittande och liggande meditationer med dharmaundervisning enligt en 2500 år gammal nedärvd buddistisk tradition. Här hör både Vipassanameditation och Mindfulness hemma. Tillfälle kommer att ges till både enskilda samtal med läraren samt frågor och svar i gruppen. Under stadsretreaten sover man hemma och får tillfälle att öva sig i mindfulness i sin vardagsmiljö. Nybörjare och erfarna är välkomna.

Lärare: Franciska von Koch (Kali) har parallellt med många längre egna retreater sedan 30 år gjort fördjupande studier i Budda-Dharma på Spirit Rock i USA samt arbetat med individer och grupper sedan tidiga nittiotalet. 2002 blev hon inbjuden att börja undervisa i Vipassana (Insiktsmeditation). Hon ansvarar för föreningen 3juvelers tisdagssittning och har för övrigt privat mottagning, läs mer på: franciskavonkoch.blogspot.com.

Tider: Fred. 22/4, Lörd. 23/4, sönd. 24/4 kl. 10.00 - 18.00
månd. 25/4 kl. 10.00 - 14.00
Kostnad: 900 kronor inklusive lunchsoppa med bröd, fika etc plus Dana (donationer för
undervisningen)
Plats: Alla Kan Institutet - Södermannagatan 2, Stockholm
Anmälan: före 8 april genom att betala 400 kr till: 
plusgiro nr: 40 49 28 - 4 - föreningen 3juveler - samt genom mejl till: 3juveler@gmail.com
Kontakt: Agneta Edström: Koch och manager: 072-233 24 29 - agneta.edstrom@home.se

http://3juveler.blogspot.com         www.3juveler.org

Inga kommentarer: