Sidor

söndag 27 februari 2011

Meditation, skapande, musik, samvaro och gemenskap

Vad handlar livet om egentligen? Det är så fantastiskt att upptäcka att man kan överlämna sig till färgerna, formerna, pysslandet, målandet utan pretantioner. Det är likaså underbart att upptäcka att det faktiskt går att lära sig att spela ett stycke Chopin på pianot om man verkligen vill fast man absolut inte måste men bara ger sig katten på det. Annars går det utmärkt att göra musik ändå!

Konstverk? Ja, men inte mitt. Detta är ytan på en gammal soppa:)

Strukturer av sand

Strukturer av sågspån, ett roligt experiment
Varandet när det kan avtäckas i all sin enkelhet är en sådan gudagåva. Kreativitet är sedan bara ett sätt att njuta av det mirakulösa i att vara människa.
Om du vill prova att skapa tillsammans med mig kan du komma den 26 mars. Då ska vi ägna en hel dag åt enkelheten i att vara, måla, lyssna, meditera och umgås i tystnadens kreativa famn.
 

söndag 20 februari 2011

Meditationsdag den 12 mars

Lotusen flyter ovanpå vattenytan men hämtar sin näring i dyn

Avslappning är A och O i meditation
 Mindfulness och glädje 


Lördagen 12 mars
kl. 10.00 - 18.00
med Kali Franciska von Koch 

Välkomna alla som vill finna en inre stillhet och djupare vila från dagens alla krav på handling och prestation.  

Nybörjare och erfarna, alla kan förfina sin uppmärksamhet genom meditativ vakenhet.  

Glädjen är en av de fyra Brahma Viharas (gudomliga tillstånd) som vi utvecklar medvetet genom Vipassana meditation med  

Metta, kärleksfull vänlighet till allt levande
 
Välkommen att omfamna meditativ vakenhet och kärlek till dig själv och en väg till det sanna hjärtat, här och nu.

 
 
Kostnad: 200 kr plus Dana (donationer för
undervisningen) Se gärna separat flik om Dana på bloggen: http://3juveler.blogspot.com
Där kan du också läsa mer om Kali som håller i retreaten.

Var: Drom Tonpa center, Erstagatan 28, portkod 3447 Södermalm, Stockholm. Medtag egen lunch, vi bjuder på fika och tilltugg.

Anmälan:
snarast genom att betala 200 kr till: plusgiro nr: 40 49 28 - 4 till
3juveler  samt genom epost till: 3juveler@gmail.com, skriv namn, adress, epost, telefon och vilken retreat som avses, tack!
Quan Yin är medkänslans Buddinna

onsdag 16 februari 2011

Har du provat vänsterhanden?

Alla som tror att dom kan är också välkomna. Jag har alltid trott att jag var omnipotent och kunde gör allt. Det är naturligtvis inte sant utan härstammar från en period i barndomen då barnet tror att det är omnipotent och behöver få stöd i det för att kunna tro på sig själv senare i livet. Meningen är givetvis inte att man ska fastna där! Men om du var tvungen att välja; omnipotent och grandios eller jantelagsaktig vilket skulle du välja, ingendera givetvis. Vi är alla nybörjare, varje dag. Detta förhållningssätt myntades av Zenlärarn Zusuki Roshi. Han talade om Zen mind beginners mind. Zen kan översättas till meditation ibland. Så när vi sätter oss för att meditera är vi nybörjare därför att varje andetag är nytt. Om vi har samma förhållningssätt till måleriet kan vi finna en utforskande kreativitet som är jättespännande! Att måla med vänsterhanden (om man är högerhänt dvs) är ett sätt att komma i direkt kontakt med barnet inom oss, där finner vi en befriande kreativitet som kan hämtas hem.
/Franciska Kali

fredag 11 februari 2011

Alla som tror att de inte kan.....borde prova

Kreativitet är alla barns naturliga uttryck. Det är så vi lär oss om livet och oss själva, världen. Men vad hände sedan? 

Liksom meditation är kreativitet en naturlig aktivitet som händer oss alla stundom. Vad händer då vi gör det medvetet? Och varför är prestationskrav något som kommer in och hindrar oss från att leka fritt, spela fritt, sjunga fritt, meditera fritt?
Överjaget/den inre kritikern är en mycket intressant figur inom oss som vi kan och bör "studera" för här finner vi en nyckel till frihet. En dörr att gå igenom, en personlig gåta att lösa och bli fri så att vi kan hitta skatten.

Jo skatten vid regnbågens slut som jag tror man kan kalla närvaro utan hinder. Jag önskar alla kunde få den möjligheten.
En vintrig dag som denna 11/2 - 2011

tisdag 8 februari 2011

Besjälat liv vad är det?

Steve Levine - lärare i Expressive Arts
Besjälade ting är ofta gamla och nötta. Man ser att de har varit med om mycket. Ett besjälat liv hur ser det ut? Vad är själen? Är det något man är - eller är det något man har?
Visste du att ordet själv kommer ifrån själ?
 

 "Under upplysningstiden med Descartes i spetsen gjordes en uppdelning av människan i en själ och en kropp och tanke. 
Man kan se det som att denna 
tudelning av människan var nödvändig 

för att naturvetenskapen skulle kunna framskrida och 
bli det den är idag. 

Genom att särskilja kropp och själ kunde kyrkan 
ge sin tillåtelse till att vetenskapsmän undersökte döda kroppar och 
anatomiskt kartlade dessa. Kyrkan blev själens 
väktare och naturvetenskapen blev kroppens 

och tankens (Damasio, 1999). 

Jag läser uppsatsen Om jag var patient. Hur Uttryckande Konstterapi kan utgöra ett stöd för vårdpersonal i kris
av Angela Rizzo. Jätteintressant!
Hon är en läkare och hon hade en stor livskris
(så fruktbart det kan vara med en kris!)
och i och med den gick hon i och studerade Uttryckande Konstterapi.
Den här texten var en del av hennes examensarbete och
den finns i sin helhet, om du vill läsa den och se de vackra
bilderna som hon målade under sin process på hemsidan:
http://www.expressivearts.se/uppsatser.html

”En sund självkänsla handlar mindre om att känna sig harmonisk och 
värdefull än om att kunna handskas med känslor av otillräcklighet, 
oförmåga, skam eller skuld ‐ vilket krävs för 
att kunna vila i sig själv.”
  Warren Kinstonmåndag 7 februari 2011

Vad är själavård?

Det finns en indiansk ceremoni som heter "Soulretrival". Alltså återhämta eller återfinn, hämta hem själen. Det är kanske första steget i själavårdsprocessen, att faktiskt få kontakt med sin själ igen.

söndag 6 februari 2011

Välkommen till min nya blog!

Här kommer jag att lägga upp allt ifrån kommande program, meditationsretreater, erbjudanden, konst, information om Kreativ själavård och det arbete som jag älskar så att erbjuda.
Eftersom jag är en slags "renässansmänniska" kan det ibland vara lite svårt att visa upp paletten, ty den är fylld av så många färger och möjligheter. Nu försöker jag mig på med en paraply historia. Vi får se kanske det går att inte förvirra mina läsare alltför mycket. Jag hoppas det!