Sidor

söndag 20 februari 2011

Meditationsdag den 12 mars

Lotusen flyter ovanpå vattenytan men hämtar sin näring i dyn

Avslappning är A och O i meditation
 Mindfulness och glädje 


Lördagen 12 mars
kl. 10.00 - 18.00
med Kali Franciska von Koch 

Välkomna alla som vill finna en inre stillhet och djupare vila från dagens alla krav på handling och prestation.  

Nybörjare och erfarna, alla kan förfina sin uppmärksamhet genom meditativ vakenhet.  

Glädjen är en av de fyra Brahma Viharas (gudomliga tillstånd) som vi utvecklar medvetet genom Vipassana meditation med  

Metta, kärleksfull vänlighet till allt levande
 
Välkommen att omfamna meditativ vakenhet och kärlek till dig själv och en väg till det sanna hjärtat, här och nu.

 
 
Kostnad: 200 kr plus Dana (donationer för
undervisningen) Se gärna separat flik om Dana på bloggen: http://3juveler.blogspot.com
Där kan du också läsa mer om Kali som håller i retreaten.

Var: Drom Tonpa center, Erstagatan 28, portkod 3447 Södermalm, Stockholm. Medtag egen lunch, vi bjuder på fika och tilltugg.

Anmälan:
snarast genom att betala 200 kr till: plusgiro nr: 40 49 28 - 4 till
3juveler  samt genom epost till: 3juveler@gmail.com, skriv namn, adress, epost, telefon och vilken retreat som avses, tack!
Quan Yin är medkänslans Buddinna

Inga kommentarer: