Sidor

tisdag 8 februari 2011

Besjälat liv vad är det?

Steve Levine - lärare i Expressive Arts
Besjälade ting är ofta gamla och nötta. Man ser att de har varit med om mycket. Ett besjälat liv hur ser det ut? Vad är själen? Är det något man är - eller är det något man har?
Visste du att ordet själv kommer ifrån själ?
 

 "Under upplysningstiden med Descartes i spetsen gjordes en uppdelning av människan i en själ och en kropp och tanke. 
Man kan se det som att denna 
tudelning av människan var nödvändig 

för att naturvetenskapen skulle kunna framskrida och 
bli det den är idag. 

Genom att särskilja kropp och själ kunde kyrkan 
ge sin tillåtelse till att vetenskapsmän undersökte döda kroppar och 
anatomiskt kartlade dessa. Kyrkan blev själens 
väktare och naturvetenskapen blev kroppens 

och tankens (Damasio, 1999). 

Jag läser uppsatsen Om jag var patient. Hur Uttryckande Konstterapi kan utgöra ett stöd för vårdpersonal i kris
av Angela Rizzo. Jätteintressant!
Hon är en läkare och hon hade en stor livskris
(så fruktbart det kan vara med en kris!)
och i och med den gick hon i och studerade Uttryckande Konstterapi.
Den här texten var en del av hennes examensarbete och
den finns i sin helhet, om du vill läsa den och se de vackra
bilderna som hon målade under sin process på hemsidan:
http://www.expressivearts.se/uppsatser.html

”En sund självkänsla handlar mindre om att känna sig harmonisk och 
värdefull än om att kunna handskas med känslor av otillräcklighet, 
oförmåga, skam eller skuld ‐ vilket krävs för 
att kunna vila i sig själv.”
  Warren KinstonInga kommentarer: