Sidor

måndag 7 mars 2011

Skaparkraften en mystisk kraft

Konstnärligt oslagbart
Om det nu hade handlat om en tävling kunde vi ge upp med än gång. Och om det handlar om att visa upp hur duktiga vi är, blir vi fångade i en tävling gentemot vårt eget inre.
 I naturens sköna famn finner vi konstverk vi aldrig kan överträffa. Men i alla tider har denna häpnadsväckande kraft väckt oss ur dvalan av vanemässiga mönster för att ge oss en en skapande impuls.
 Likt ett barn som hänsynslöst ritar runt, runt, runt på pappret kan vi lära oss att släppa loss och ha roligt! Vi kan njuta av att sjunka ner i oss själva och vårt eget unika varande och låta former och färger uppträda.
Vi kan naturligtvis också träna, öva och finslipa vårt hantverk, men först behöver vi släppa loss! Livet är kort vad hindrar oss? Detta kan vi titta på i det terapeutiska rummet där allt får finnas; alla känslor får vara med oavsett de är svåra eller på gränsen till det outhärdliga.
Vad vi söker och finner är dina resurser. Vad vi utforskar är livet. Vad vi längtar efter är ett mysterium värt att längta efter.
Och det mest fantastiska är kanske att under tiden som detta pågår läker vi sår från det förgångna. Medan vi uttrycker oss och låter de olika kreativa uttrycken komma igenom oss bearbetas saker i det fördolda. Detta kan vi prata om och när det kommer i dagen växer och blommar vi som människor. Låtom oss blomma! Kom och prova Expressive Arts; meditera, måla, dansa, hitta dig själv och din egen historia i ett större sammanhang.

Inga kommentarer: