Sidor

fredag 3 februari 2012

Plantera glädjefrön

Uppväckande glädje- ny grupp startar i vår!

"En sällsam passion rör sig inom mig. Mitt hjärta har blivit en fågel som söker himlen. Varje del av mig går åt olika håll. Är det verkligen så att den jag älskar finns överallt?" Rumi

Under våren startar jag en grupp som kommer att träffas en kväll i veckan. Vi kommer att arbeta med Uttryckande Konst i alla dess modaliteter: rörelse, måleri, lera, musik, röst, poesi, gestaltning. Fokus är uppväckande glädje. Meditation och Mindfulness kommer att vara integrerat i processen. Detta är en grupp som jag kommer att hålla under handledning av Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi där jag nu får min grundläggande examen i psykoterapi. Gruppen kommer att vara starkt kostnadsreducerad och den kommer att pågå under ca ett halvår med uppehåll för semester.

Välkommen att kontakta mig för mer information.
Franciska von Koch (Kali)
0723 11 80 44
Mettha@gmail.com

Inga kommentarer: