Sidor

tisdag 17 maj 2011

Om längtan

Måla din längtan
Bilden är inte är svaret på längtan, men att processen är. Vägen är målet säger Tao. Att tillåta sig att uttrycka sin längtan, att låta längtan tala, att ge längtan form, färg och ord är vägen till ett allt djupare uttryck. Svaret ligger förborgat i längtans eget väsen. Det är något mycket mer mystiskt och existentiellt än vi någonsin kan föreställa oss med ord och bild eller tanke och kropp. Samtidigt är alla uttryck en gestaltning av längtan- vårt sanna väsen och dess ursprung.

Så låt din längtan bli målad, bli dansad, bli sjungen om, bli gestaltad i dikt och handling!

Hinder på vägen till längtans uttryck
Det som hindrar oss är den kritiska rösten som säger; du kan inte, det blir inte bra. Den jämför och säger nedlåtande saker om oss i vårt huvud, det är detta som är problemet vi behöver lösa.

Problemlösningen kan gå till så här:

1. Medvetandegör först rösten inom dig. Bli medveten om att den säger bla, bla, bla....etc etc
2. Säg till den: Tack för informationen, men nu får du gå ut. (Med kraft) ställ den utanför rummet och fortsätt som om inget hänt. Gör det varje gång den dyker upp, en gång, gör det två ggr....tre....ge inte upp.
3. Om du inte klarar detta på egen hand kan du uppsöka någon (förslagsvis professionell) coach eller terapeut som kan hjälpa dig med detta.

Sökandet är en helig akt.
Varma hälsningar/Kali
Underjordisk

Släpp fångarna loss det är vår!

Inga kommentarer: